07-09-11

Voorstelling Henri Seegers

Even voorstellen:

 

Mijn naam is Henri Seegers en ik ben van het jaar 1951. Getrouwd met Nelleke en wij wonen in het centrum van Zoetermeer. Wij hebben een zoon van 30, die bij de politie in Rotterdam werkt en een dochter van 26, die juist als dierenarts is afgestudeerd.

Ik ben niet meer in actieve brandweerdienst, maar met “functioneel leeftijdsontslag”. Toch houd ik mij nog heel veel bezig met de brandweer, o.a. bij de Brandweeracademie.

 

 

henri2.jpgIk kom van het gemeentebrandweerkorps Zoetermeer, een stad die groeide van zo’n 40.000 inwoners in 1975 tot ruim 120.000 nu. Ik ben begonnen als brandwacht achter in de tankautospuit (de autopomp), doorgegroeid naar bevelvoerder en tenslotte officier geworden in beroepsdienst. Ik heb mij bezig gehouden met o.a. brandpreventie, voorlichting, rampenbestrijding, verbindingen, ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en projectmanagement bouw nieuwe kazerne. De laatste 10 jaar ben ik hoofd geweest van de afdeling opleidingen en oefeningen. Daarnaast ben ik officier van dienst (Battalion Chief) geweest.

Ik heb opleidingen en cursussen verzorgd op het gebied van ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, commandovoering, oefenleiding en operationele trainingen voor bevelvoerders en officieren gegeven. Vaak vertoefde ik op trainingscentra in Engeland (Fire Service College in Moreton on Marsh) en Zweden (Räddningsverket Revinge en Skövde). Twee keer kreeg ik de kans om op de Nederlandse Antillen (St.Maarten) twee weken bijscholing voor het brandweerpersoneel daar te verzorgen, een ervaring op zich en mocht ik twee weken brandweerofficieren in Maleisië trainen in commandovoering, een bijzondere belevenis.

 

 

henri3.jpg

Mijn hobby’s zijn eigenlijk alleen de brandweer, het blijft een fascinerend en heel interessant vak! Dagelijks zoek ik sites en nieuwsbrieven af naar incidenten en ontwikkelingen en gebruik deze voor mijn activiteiten. Aan de andere kant interesseer ik mij ook voor een heleboel dingen: techniek, de krijgsmacht, luchtvaart, kunst en cultuur, architectuur, fotografie en filmen, geschiedenis. Ik mag heel graag onderuit gezakt in een luie stoel met een goed glas whisky naar een spannende film kijken. Heel veel (vrije) tijd steek ik nog in het technisch beheren van ons woongebouw van 76 appartementen en 21 verdiepingen, variërend van het onderhoud, het energiebeheer, de pompinstallaties, liften, tot en met de financiën en overleg met de gemeente over onze leefomgeving.

Met mijn vrouw ga ik graag op vakantie naar Frankrijk, Oostenrijk, Scandinavië, steden, of andere interessante bestemmingen op het gebied van cultuur en geschiedenis.

 

Twee maal eerder ging ik mee met stages in de USA: Oklahoma City in 2009 en Colorado Springs in 2010 en die zijn uitstekend bevallen!

 

Henri Seegers,

3 juli 2011.

 

 

 

Introduction:

My name is Henri Seegers and I'm from the year 1951. I married Nelleke and we live in the center of Zoetermeer. We have a son of 30, who works with the police in Rotterdam and a daughter of 26, who had just graduated as a veterinarian.
I am no longer in active fire service, but with "superannuation". Yet still I keep very busy with the fire department, including at the Fire Academy.

I come from the municipal fire department Zoetermeer, a town which grew from about 40,000 inhabitants in 1975 to over 120,000 today. I started as a fire watch in the back of an engine and have grown to become an officer and finally commander in professional service. I have worked on fire prevention, education, disaster management, connections, accidents involving hazardous materials and building new barracks project. The last 10 years I have been head of the department of training and exercises. I have been also duty officer (Battalion Chief).
I have provided training and courses in accidents involving dangerous substances, command, leadership training and operational training for commanders and officers. I often stayed in England training (Fire Service College in Moreton on Marsh) and Sweden (Räddningsverket Revinge and Skövde). Twice I got the chance to provide in the Netherlands Antilles (St. Maarten) two weeks training for the firemen, an experience in itself. I was also allowed to give fire officers in Malaysia two weeks training in command, a special experience.

My hobbies are really only the fire, it remains a fascinating and very interesting subject! Every day I look for sites and newsletters on incidents and developments and use them for my actions. On the other hand I am interested in modeling for a lot of things: technology, military, aviation, art and culture, architecture, photography and film, history. I may love slumped in a chair with a glass of whiskey to an exciting movie. Lots of (free) time I put more in the technical management of our residential building of 76 apartments and 21 floors, ranging from maintenance, power management, pumping, lifts, to finance and consulting the community about our environment.
With my wife I enjoy on holiday to France, Austria, Scandinavia, cities, or other interesting destinations in the area of ​​culture and history.

Twice before I went along with training in the USA: Oklahoma City in 2009 and Colorado Springs in 2010 and both were excellent!

Henri Seegers,
July 3, 2011.

20:48 Gepost door Eric | Commentaren (1) | |  Facebook | Permalink |

Commentaren

Hoi Henri,

als trouwe volger van de traveling firemen ben ik blij verast jou hier weer te zien. Heb afgelopen leergangg OVD les van je gehad. (mocht je nog herinneren.... ;-) By the way, ik heb er goede herinneringen aan.
Heel veel plezier, geniet van het mooie korps en doe de groeten aan al die collega's batallion-chiefs daar. En als ze overtollige OVD spullen hebben dan houd ik me aanbevolen, met de bezuinigingen kan er binnen ons korps geen nieuwe jas meer vanaf. Dan dus maar "the american style Bat. Chief"
Over een paar jaar (ff sparen nog) ga ik toch ooit een keer die kant op!

Groet, martijn van den Dongen
Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

Gepost door: martijn van den Dongen | 12-10-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.